Miguel Caló
Short blog:
Date start:
Date end:
Translator:
# 
SONG NAME SPAINISH 
SONG NAME ENGLISH 
SONG NAME VIETNAMESE 
GENRE 
YEAR 
1Al Compas del CorazonTo the beat of the heartTheo nhịp đập con timTango 
2Cada día te extraño másEch day i miss you moreMỗi ngày ta nhớ em hơnTango 
3CaminitoLittle path (1926)Con đường nhỏTango 
4Che bandoneónHey bandoneon (1950)Hỡi nàng BandoneonTango 
5MargoMargo Tango 
6NadaNothing (1944)Không còn gì Tango 
7Pedacito de cielo Khoảng trời nhỏValse 
8La vi llegar Tôi đã thấy nàng đếnTango 
9Noche de locuraNight of madnessĐêm cuồng điênTango 
10Bajo un cielo de estrellasBeneath a Star Filled SkyDưới khung trời vạn ánh saoValse 
Page 1 of 2 (15 items)Prev12Next