Donato Racciatti
Short blog:
Date start:
Date end:
Translator:
# 
SONG NAME SPAINISH 
SONG NAME ENGLISH 
SONG NAME VIETNAMESE 
GENRE 
YEAR 
1LocaTrampNgười đàn bà điênTango 
2Hasta siempre amorFarewell, love (1953)Vĩnh biệt tình yêuTango 
3Fumando esperoSmoking I wait (1922)Đợi chờ trong khói thuốcTango 
4AtardecerSUNSET Valse