Solo Tango
Short blog:
Date start:
Date end:
Translator:
# 
SONG NAME SPAINISH 
SONG NAME ENGLISH 
SONG NAME VIETNAMESE 
GENRE 
YEAR 
1BuscándoteSearching for YouTìm emTango 
2LocaTrampNgười đàn bà điênTango 
3No hay tierra como la míaThere's no land like mineKhông nơi nào như quê hương tôiMilonga