Fulvio Salamanca
Short blog:
Date start:
Date end:
Translator:
# 
SONG NAME SPAINISH 
SONG NAME ENGLISH 
SONG NAME VIETNAMESE 
GENRE 
YEAR 
1Adiós corazón ( Adios corazon ) Tạm biệt tình yêu (1957)Tango 
2Hasta siempre amorFarewell, love (1953)Vĩnh biệt tình yêuTango 
3Todo es amorIt’s All LoveTất cả là tình yêuTango