Yuyo brujo
Year:
Music by:
Lyric by:
Spainish
Name: Yuyo brujo
Translater: Unknown
Lyric
Nena,
dame un beso aquí­ en los labios,
y que borre aquel agravio
que tu boca me mintió.
Esta noche tengo celos,
y al decirte que te quiero
siento tuyo el corazón.

Nena,
no me canso de mirarte,
si no encuentro en otra parte
más encanto que tu amor.
Tengo ganas de arrullarte,
tengo ganas de mimarte
como nadie te mimó.

Yuyo brujo, de tus besos,
yuyo brujo, de tu amor.

Cuántas veces soñé
que venías a mí,
y al soñar presentí­
tu querer.

Nunca digas que ya no me quieres—
un amor al otro amor no hiere.
No me digas que no,
no te quiero perder
porque muero de amor
sin tu amor…

Nena,
si te llevo a vos del brazo
de la gente ni hago caso
porque tiemblo de emoción.
Y aunque pase la más linda,
por tus labios color guinda
voy sonámbulo de amor.

Nena,
tengo dudas, tengo celos,
tengo miedo, mucho miedo
que me puedas decir no…
yo no sé qué loco embrujo
le pusiste al yuyo brujo
que le diste al corazón.

English
Name: Witch’s Brew [1]
Translater: Unknown
Lyric
Girl,
come kiss me here, on the lips,
to wipe away the insults
from your lying mouth.
Tonight I am jealous,
and when I tell you I love you
I feel my heart belongs to you.

Girl,
I never get tired of looking at you
since I can’t find anything
more enchanting than your love.
I really want to pamper you,
I really want to spoil you
as no one ever has before.

Witch’s brew, that’s your kisses,
witch’s brew, that’s your love.

How many times have I dreamt
that you came to me,
and as I dreamt I sensed
your love.

Never tell me that you don’t love me anymore—
one love will not hurt another.
Never say “No!” to me,
I don’t want to lose you
because I’ll die, lovesick
without your love.

Girl,
when I’ve got you on my arm
I don’t care what people think—
I just tremble with excitement.
And even if the prettiest girl goes by,
your cherry-red lips
keep me hypnotized with love. [2]

Girl,
I am suspicious, I am jealous,
I am afraid, so afraid
that you might say “No!” to me…
I don’t know what crazy spell
you put into this witch’s brew
that you poured into my heart.


lyrics by Carlos Waiss
music by Héctor Varela & Benjamín García
https://poesiadegotan.com/2015/02/03/yuyo-brujo-1949/
Vietnamese
Name:Lời bùa của phù thuỷ
Translator: Kelpie Hunter
Lyric
Cô gái,
đến đây hôn tôi, lên môi,
để lau đi những điều sỉ nhục
từ mồm nói dối của cô.
Đêm nay tôi ghen,
và khi tôi nói với em tôi yêu em
tôi cảm thấy trái tim tôi thuộc về em.

Cô gái,
Tôi không bao giờ thấy mệt khi nhìn em,
vì tôi không thấy gì
quyến rũ hơn tình yêu của em.
Tôi thật sự muốn âu yếm em,
Tôi thật sự muốn làm hư em,
như chưa từng ai làm thế trước nay.

Bùa của phù thủy, đó là những nụ hôn của em,
bùa của phù thủy, đó là tình yêu của em.

Đã bao lần tôi nằm mơ,
là em đến với tôi,
và khi tôi mơ tôi cảm nhận được
tình yêu của em.

Đừng bao giờ bảo tôi rằng em không yêu tôi nữa ---
một người tình không xúc phạm người tình khác.
Đừng bao giờ nói "không" với tôi,
Tôi không muốn mất em,
vì tôi sẽ chết, thất tình
không có tình yêu của em.

Cô gái,
Khi tôi có em trong vòng tay
Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì---
Tôi chỉ run rẩy với sự thích thú.
Và thậm chí nếu có cô gái đẹp nhất đi qua,
đôi môi đỏ màu anh đào của em,
làm tôi bị thôi miên vì tình.

Cô gái,
Tôi nghi ngờ, tôi ghen tuông,
Tôi lo lắng, rất lo lắng
rằng em sẽ nói "không" với tôi...
Tôi không biết điều ước điên rồ gì
em đã cho vào lá bùa của phù thủy này
rồi rót vào tim tôi.


21/5/2016
# 
ARTIST/BAND NAME 
LEVELS 
1Juan d'ArienzoBIG
2Héctor VarelaBIG