Chiquilin de Bachin
Year:
Music by:
Lyric by:
Spainish
Name: Chiquilin de Bachin
Translater: Unknown
Lyric
Por las noches, cara sucia
de angelito con bluyín,
vende rosas en las mesas
del boliche de Bachín;
si la luna brilla
sobre la parrilla,
come luna y pan de hollín...

Cada día en su tristeza
que no quiere amanecer,
lo madruga un seis de enero
con la estrella del revés;
y tres reyes gatos
roban sus zapatos,
uno izquierdo y el otro... ¡también!

Chiquilín
dame un ramo de voz
así salgo a vender
mis vergüenzas en flor...
Beleame con tres rosas
que duelan a cuenta
del hambre que no te entendí,
Chiquilín...


Cuando el sol pone a los pibes
delantales de aprender,
él aprende cuánto cero
le quedaba por saber;
y a su madre mira,
yira que te yira,
pero no la quiere ver...

Cada aurora, en la basura
con un pan y un tallarín,
se fabrica un barrilete
para irse� y sigue aquí!
Es un hombre extraño
- niño de mil años -
que por dentro le enreda el piolín..

Music by Astor Piazzolla
Lyrics by Horacio Ferrer
English
Name: Little guy at bachin's
Translater: Unknown
Lyric
Evenings with his face all dirty,
Like an angel in blue jeans,
He sells roses at the tables
In the diner of Bachin’s:
If the moon is shining
On the oven lining,
He eats moonlight and burnt beans...

Every day that he doesn’t want to
Wake up ’cause he’s feeling blue,
On Epiphany at sunrise
With the star not shining through;
Three wise cats come rollin’
And his shoes get stolen,
One’s the left one and the other... too!

Little guy,
Give me bunches of voice
So I’ll go out to sell
All my blooming remorse!
Then shoot me with three roses
That hurt on account of
The hunger I tried to deny,
Little guy...

When the sun makes all the school kids
Wear their aprons in a row,
Then he learns how many zeroes
There are that he doesn’t know;
At his mother gawking,
Seeing her streetwalking,
But he doesn’t like the show...

Every morning, from the garbage,
With a noodle and some bread,
He will make himself a kite so
He can leave� but then stops dead!
He’s a strange and wild man,
- Thousand-year-old child man -
Whose inside is tangled like a thread.
Vietnamese
Name:Cậu bé ở quán Bachin
Translator: Kelpie Hunter
Lyric
Vào buổi tối với gương mặt phủ bụi,
Giống như thiên thần trong chiếc quần bò xanh,
Cậu đến bán hoa hồng cho các bàn
Đang ăn tối ở quán Bachin:
Nếu ánh trăng đang tỏa sáng
Trên mặt lò,
Cậu nuốt ánh trăng và những hạt đậu cháy...

Ngày nào cũng vậy cậu đâu có muốn
Thức dậy vì cậu cảm thấy buồn
Vào lúc bình minh của ngày Chúa hiện sinh(*)
Không có ánh sao nào chiếu rọi
Có 3 con mèo khôn ngoan mò đến
và rồi giầy của cậu bị đánh cắp,
Đầu tiên là chiếc bên trái và rồi... nốt cả chiếc kia!

Cậu bé,
Đưa cho tôi chùm giọng nói
Để tôi mang đi bán
Tất cả sự hối hận bùng phát của tôi!
Rồi bắn tôi bằng ba bông hồng
Sẽ đau vì
Tôi cố chối là tôi không đói,
Cậu bé...

Khi mặt trời làm tụi học sinh
Phải mặc đồng phục lúc đứng trong hàng,
Khi đó cậu học được bao nhiêu con số không
Mà cậu chưa bao giờ biết;
Khi mẹ cậu tìm kiếm khách làng chơi
Nhìn bà lượn lờ trên phố,
Nhưng cậu không thích trò này...

Vào buổi sáng, kiếm trong thùng rác,
mì sợi và vài mẩu bánh mì,
Cậu sẽ tự làm cho mình cánh diều để rồi
Cậu có thể ra đi nhưng rồi dừng lại, chết!
Cậu là một người kỳ lạ và khôn ngoan,
Người đàn ông trẻ con ngàn tuổi-
Bên trong tâm hồn rối như mớ bòng bong...

(*) Ngày Chúa hiện sinh là ngày 6 tháng 1 hàng năm.

-- 11/52016 --
# 
ARTIST/BAND NAME 
LEVELS 
1Astor PiazzollaNEW