Desde el alma
Year:
Music by:
Lyric by:
Spainish
Name: Desde el alma
Translater: Unknown
Lyric
Alma, si tanto te han herido
¿Por qué te niegas al olvido?
¿Por qué prefieres
llorar lo que has perdido
buscar lo que has querido
llamar lo que murió?

Vives inútilmente triste
y sé que nunca mereciste
pagar con penas
la culpa de ser buena,
tan buena como fuiste, por amor.

Fue lo que empezó una vez
lo que después dejó de ser.
Lo que al final, por culpa de un error
fue noche amarga del corazón.

¡Deja esas cartas!
Vuelve a tu antigua ilusión.
Junto al dolor
que abre una herida
llega la vida, trayendo amor.

Vives inútilmente triste
y sé que nunca mereciste
pagar con penas
la culpa de ser buena
tan buena como fuiste, por amor.

https://letrasdetango.wordpress.com/2011/08/01/desde-el-alma/
English
Name: From the soul (1911)
Translater: Alberto Paz
Lyric
Soul, if they have hurt you so much
Why do you refuse to forget?
Why do you prefer
to cry for what you’ve lost
to look for what you’ve wanted
to call for what has died?

You live needlessly sad
and I know that you never deserved
to redeem with sorrow
the blame of being good,
as good as you were, for love.

It was what once began
what later ceased to be.
What at the end, for the fault of a mistake
was a bitter night for the heart.

Forget those letters!
Come back to your old dream.
Together with the pain
that opens a wound
life arrives, bringing love.

You live needlessly sad
and I know that you never deserved
to redeem with sorrow
the blame of being good,
as good as you were, for love
Vietnamese
Name:Từ tâm hồn
Translator: Minh Quan
Lyric
Trái tim ơi, nếu em đã buồn nhiều đến vậy
Sao em vẫn không thể lãng quên?
Sao em vẫn khóc cho những điều đã mất
Sao em vẫn đi tìm những điều đã mong đợi
Sao em vẫn gợi lên những gì đã chết?

Em đang sống trong buồn đau vô ích
Và ta biết
Em không đáng phải nhận những đau buồn
Vì em đã sống
Như em đã sống, cho tình yêu.

Có những điều đã từng bắt đầu
Rồi dừng lại
Để cuối cùng trở thành đêm tối đắng cay cho con tim.

Hãy quên đi những buồn đau mộng mị ấy
Trở lại với giấc mơ xưa cũ của em
Cùng với những đớn đau đã thành vết thương
Cuộc sống sẽ đến, mang theo tình yêu.

Em đang sống trong buồn đau vô ích
Và ta biết
Em không đáng phải nhận những đau buồn
Vì em đã sống
Như em đã sống, cho tình yêu

http://www.tang-go.net/2007/11/lan-au-tien-toi-uoc-nghe-desde-el-alma.html
# 
ARTIST/BAND NAME 
LEVELS 
No data to display