Tú ... el cielo y tú
Year:
Music by:
Lyric by:
Spainish
Name: Tú ... el cielo y tú
Translater: Unknown
Lyric
Tibio está el pañuelo, todavía—
que tu adiós me repetía
desde el muelle de las sombras.
Tibio, como en la tarde muere el sol,
mi sol de nieve, sin esperanza
y sin alondras.
Tibio guardo el beso que dejaste
en mis labios al marcharte
porque aún no te olvidé.

Tú,
yo sé que el cielo,
el cielo y tú,
vendrán a mí para salvar
mis manos, presas a esta cruz.
Si esta mentira audaz
busca mi pena,
no la descubras tú
que me condena.
Guárdala en ti,
que es mi querer—
desengañarme así
será más cruel.

No…
no me repitas ese adiós…
que esto lo sepa sólo Dios,
el cielo y tú…

http://poesiadegotan.com/2009/05/09/tu-el-cielo-y-tu-1944/
English
Name: You…the Heavens and You
Translater: Unknown
Lyric
Your handkerchief is lukewarm, still—
I kept reliving your farewell wave
from that shadowy dock.
Lukewarm, like the dying afternoon sun,
my snowy sun, with no hope
and no songbirds.
I keep the lukewarm kiss that you left
on my lips when you moved on,
because I still haven’t forgotten you.

You…
I know the heavens,
the heavens and you,
shall come to me and save
my hands, still bound to this cross.
If this audacious lie
seeks to hurt me,
you will not discover
that it condemns me.
Keep it safe with you—
since it is my love—
to break my illusions
would be crueler still.

No…
don’t repeat that goodbye…
the only ones who know about it are God,
the heavens, and you…
Vietnamese
Name:Em… Khoảng trời và Em
Translator: Roxe Anne
Lyric
Chiếc khăn tay của em còn đượm ấm
Tôi hồi tưởng lại cảnh tiễn biệt em
khỏi bến tàu mờ ảo.
Đượm ấm, như mặt trời chiều lụi tàn,
mặt trời tuyết phủ của tôi, đầy vô vọng
và chẳng có chim sơn ca.
Tôi giữ nụ hôn đượm ấm em bỏ lại,
bởi tôi còn chưa quên được em.

Em...
tôi biết khoảng trời,
khoảng trời và em,
sẽ tìm đến tôi để cứu rỗi
đôi bàn tay tôi, nô lệ cho cây thánh giá này.
Nếu sự dối trá tráo trở này,
tìm kiếm nỗi đau khổ của tôi,
em sao có thể biết được
rằng tôi bị đọa đầy.
Hãy giữ chặt lấy nó,
bởi chính đó hỡi tình yêu của tôi-
sự phá vỡ ảo ảnh của mình
còn tàn khốc hơn.

Không...
đừng lặp lại lời tiễn biệt đó...
kẻ duy nhất biết tới điều đó là Chúa,
khoảng trời, và em...


22/3/2016
# 
ARTIST/BAND NAME 
LEVELS 
No data to display