Qué tarde que has venido
Year:
Music by:
Lyric by:
Spainish
Name: Qué tarde que has venido
Translater: Unknown
Lyric
Qué tarde que has venido,
no ves que ya es invierno,
que toda mi ternura la vida la quemó.
Qué tarde que has venido,
si en las llamas de mi infierno
dejastes sólo llagas en
vez de un corazón.

Qué horrible pesadilla
saber que te perdía.
La noche que tu orgullo
fue un dique entre los dos.
La noche te envolvió,
grité: "¿Por qué... Por qué?..
Y alcé mis puños rotos,
crispados en tu amor.

Corazón no llorés,
que no vale la penar
recordar su querer,
si ella nunca fue buena.
Mis manos vacías, vacías,
como el hueco de un adiós.
No pueden perdonar,
no llores corazón,
que llevo en tu latir
su maldición.

Qué tarde que has venido,
no ves que ya es invierno.
Mis labios están secos,
amargos como hiel.
En mí se desataron
la cien furias del averno
y soy huraño y triste,
lo mismo que un ciprés.

Desde hoy en adelante,
por esta calle mía,
me cantará la lluvia
tus lágrimas de hoy.
Y en cada atardecer,
las muecas de un perdón,
traerán desde el olvido
tu vieja maldición.

Music: Héctor Varela
Lyrics: Carlos Waiss
English
Name: How late you have come
Translater: Unknown
Lyric
How late you have come,
can't you see it's winter now,
that life has burnt all my tenderness.
How late you have come,
if in the flames of my Hell,
you are left only festering wounds
in place of a heart.

What a horrible nightmare
to know that I was losing you.
The night that your conceit
was a barrier between us both.
The night barricaded you,
I shouted, "Why? Oh, why?"
I raised my broken fists,
hanging onto your love.

Heart, don't cry,
it's not worth the pain
of recalling her love,
if she was never sincere.
My empty hands, empty,
like the hollowness of a goodbye.
They cannot forgive,
don't cry heart,
for I carry in every beat of you,
her curse.

How late you have come,
can't you see it's winter now,
my lips are dry,
as bitter as gall.
On me were unleashed
the hundred furies of Hell
and I am sullen and sad
like a cypress.

From now on,
through this street of mine,
the rain will sing to me
your tears of today.
And with each sunset,
the sneers of an apology,
bring forth from oblivion
your old curse.

English translation by Paul Bottomer ©
Vietnamese
Name:Sao em đến thật muộn!
Translator: ThuyNoe
Lyric
Em không thấy trời đã sang đông,
Cuộc sống lụi tàn hết tất cả yêu thương.
Sao em đến thật muộn,
trong ngọn lửa thiêu đốt nơi địa ngục này
em bỏ lại chỉ còn vết đau
thay vì một trái tim.

Ác mộng thật tồi tệ
biết rằng anh đã mất em.
Đêm ấy sự kiêu hãnh của em
như con đập nước ngăn cách đôi ta.
Bóng đêm bao trùm em,
anh thét lên: “tại sao… tại sao…?”
Anh giữ bàn tay nắm chặt rỉ máu,
đang giận dữ bởi vì yêu em.

Con tim này, thôi đừng khóc
chẳng đáng gì mà
nhớ đến mối tình ấy,
nàng chưa từng tốt bao giờ.
Đôi bàn tay này trống rỗng,
như tiếng chia tay hư vô.
Chẳng thế nào tha thứ được
Con tim này, thôi đừng khóc
Ta mang nỗi oán hận
trong từng nhịp đập.

Sao em đến thật muộn!
Em không thấy trời đã sang đông
Đôi môi anh khô héo,
đắng ngắt vì rét buốt.
Trăm cơn giận dữ cùng cực
đang trào dâng trong anh.
Anh giấu mình buồn bã
như cây bách.

Kể từ ngày hôm nay,
đi qua con phố này
cơn mưa hát anh nghe
nước mắt em bây giờ.
Cứ mỗi chiều hoàng hôn,
những gương mặt tha thứ
vọng về từ lãng quên
lời nguyền xưa của em.

Con tim này, thôi đừng khóc
chẳng đáng gì mà
nhớ đến mối tình ấy,
nàng chưa từng tốt bao giờ.
Đôi bàn tay này trống rỗng,
như tiếng chia tay hư vô.
Chẳng thế nào tha thứ được
Con tim này, thôi đừng khóc
Ta mang nỗi oán hận
trong từng nhịp đập.Thuynoe 10/9/2016
# 
ARTIST/BAND NAME 
LEVELS 
1Héctor VarelaBIG