Que nunca me falte
Year:
Music by:
Lyric by:
Spainish
Name: Que nunca me falte
Translater: Unknown
Lyric
La tormenta de los años
ha blanqueado tu cabeza,
madrecita de ojos vivos
que suspiras para mí.

Y ha llegado Santa Rosa—
es el día de tu santo
y yo quiero darte un beso
como nunca te lo di.

Los jardines son regados
por el hada vaporosa,
viene ya la primavera—
otro invierno sucumbió.

Y en el mundo, madre mía,
todo se viste de rosa
cual si cantara tu nombre
como feliz canto yo:

Que nunca me falte
tu tierna caricia—
mi vida precisa
sentir tu calor.

Que nunca me falte
la luz de tus ojos
que aclaran mis noches
de cruento dolor.

Que nunca me falte
tu voz de consuelo—
o madre querida, ¡tú alivias mi mal!

Porque te aseguro
si llega ese día…
también con tus alas
quisiera volar.
English
Name: May I Never Miss…
Translater: Unknown
Lyric
The storm of the years
has whitened your head,
dear bright-eyed mother
who lives and breathes for me.

And Santa Rosa has come—
it’s your Saint’s day
and I want to give you a kiss
more than I ever have before.

A vaporous sprite waters the gardens,
spring is already coming—
another winter has passed now.
And all over the world

mother of mine,
everything is dressed in rose pink
as though it were singing your name
as I happily sing:

May I never miss
your tender caress—
all I need in life
is to feel your warmth.

May I never miss
the light from your eyes—
they clear up my nights
of bloody pain.

May I never miss
your consoling voice—
oh dear mother,
you ease my suffering.

Because I assure you
when that day comes
I will want wings like yours
so I can fly away too.lyrics by Hector Marcó
music by Hector Morales

https://poesiadegotan.com/2009/04/07/que-nunca-me-falte-1937/
Vietnamese
Name:Liệu tôi có bao giờ bị lỡ ...
Translator: Kelpie Hunter
Lyric
Cơn bão của thời gian
đã làm trắng tóc mẹ
người mẹ thân yêu có đôi mắt sáng của tôi
người sống và thở vì tôi.

Và rồi Santa Rosa đến---
Đó là ngày Thánh của mẹ
và con muốn tặng mẹ nụ hôn
mong muốn mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Hơi nước thần bí tưới những cánh đồng
mùa xuân đã đến---
và bây giờ một mùa đông khác cũng đã qua đi.
Và trên cả thế giới

người mẹ của tôi,
mọi thứ được phủ một màu hồng
cứ như nó đang ngân nga tên mẹ
khi tôi vui vẻ hát:

Liệu tôi có bao giờ bỏ lỡ
Sự chăm sóc dịu dàng của mẹ---
tất cả những gì tôi cần trong cuộc đời
là được cảm nhận sự nồng ấm của mẹ

Liệu tôi có bao giờ bỏ lỡ
ánh sáng long lanh trong mắt mẹ---
tỏa sáng bóng đêm của tôi
với nỗi đau khốn khổ này.

Liệu có bao giờ tôi bỏ lỡ
giọng nói an ủi của mẹ---
ôi mẹ yêu dấu ơi,
mẹ làm dịu nỗi đau trong con.

Vì con cam đoan với mẹ
khi ngày đó đến
Con sẽ muốn có cánh như của mẹ
để con cũng có thể bay đi.
# 
ARTIST/BAND NAME 
LEVELS 
No data to display