Pajaro Ciego
Year:
Music by:
Lyric by:
Spainish
Name: Pajaro Ciego
Translater: Unknown
Lyric
by Lito Bayardo
Como aquel pajarito cantor
que tenía los ojos sin luz
y en su jaula dorada cantó
su canción de dolor.
Yo también a tu lado, alguna vez,
a escuchar tu canción me acerqué
y era tan seductor tu cantar
que en tu cárcel quedé.

Pajarito cantor,
si te vas de aquí
yo no sé si olvidar
que te conocí.
No quisiera llorar
sobre mi dolor,
ni tampoco pensar
en mi pobre amor.

Porque, quién te va a querer
así como te amo yo.
Y quién, quién te cuidará
si te vas así,
sin decir adiós.
English
Name: Blind bird
Translater: Unknown
Lyric
Like that little songbird
which had lightless eyes
and in its golden cage sang
its song of pain.
I too, to your side sometime
came close, to hear your song
and it was so enchanting
that I ended up in your prison.

Little songbird,
if you leave here
I know not if I should forget
that I knew you.
I don't wish to weep
over my pain,
neither to think
of my poor love.

Because, who will love you
the way that I love you?
And who, who will care for you
if you leave this way,
without saying goodbye.

Music: Antonio Bonavena Lyrics: Lito Bayardo

http://www.eltangoteespera.com/2012/10/pajaro-ciego.html
Vietnamese
Name:Con chim mù
Translator: Kelpie Hunter
Lyric
Như con chim sơn ca nhỏ
mắt không có tia sáng
và ở trong lồng vàng
nó ca bài hát đau buồn của mình.
Tôi cũng thế, đôi lúc đến gần bên em
để nghe bài hát của em và nó thật quyến rũ
đến nỗi rồi tôi bị cầm tù bởi em.

Con chim sơn ca bé nhỏ,
nếu chú rời khỏi đây
Tôi không biết liệu tôi có nên quên
là tôi đã từng biết em.
Tôi không muốn khóc
cho nỗi đau của tôi,
cũng không muốn nghĩ
về mối tình khốn khổ của tôi.

Vì, ai sẽ yêu em
giống như tôi yêu em?
Và ai, ai sẽ quan tâm em
nếu em bỏ đi thế này,
không cả nói lời tạm biệt.

-- 26/5/2016 --
# 
ARTIST/BAND NAME 
LEVELS 
1Francisco CanaroBIG
2Anibal TroiloBIG
3Rodolfo BiagiBIG