Paciencia
Year:
Music by:
Lyric by:
Spainish
Name: Paciencia
Translater: Unknown
Lyric
Anoche, de nuevo te vieron mis ojos;
anoche, de nuevo te tuve a mi lao.
¡Pa qué te habré visto si, después de todo,
fuimos dos extraños mirando el pasao!
Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo.
¡Los años... la vida... quién sabe lo qué!
De una vez por todas mejor la franqueza:
yo y vos no podemos volver al ayer.

Paciencia...
La vida es así.
Quisimos juntarnos por puro egoísmo
y el mismo egoísmo nos muestra distintos.
¿Para qué fingir?
Paciencia...
La vida es así.
Ninguno es culpable, si es que hay una culpa.
Por eso, la mano que te di en silencio
no tembló al partir.

[Haremos de cuenta que todo fue un sueño,
que fue una mentira habernos buscao;
así, buenamente, nos queda el consuelo
de seguir creyendo que no hemos cambiao.
Yo tengo un retrato de aquellos veinte años
cuando eras del barrio el sol familiar.
Quiero verte siempre linda como entonces:
lo que pasó anoche fue un sueño no más.]
English
Name: Patience
Translater: Unknown
Lyric
Last night, anew my eyes saw you;
last night, anew I had you by my side.
Why would I meet you if, after all,
we were two strangers watching the past!
Neither you are the same, nor I am the same.
The years... life... who knows what!
Once and for all, better honesty:
you and I cannot return to the past1.

Patience...
life is this way.
We wished to join for pure egotism
and that same egotism shows us unlike.
Why pretend?
Patience...
life is this way.
None is guilty, if there's guilt at all.
That's why, the hand I gave you in silence
did not tremble to depart.

[We will feign that all was a dream,
that seeking each another was but a lie;
this way, readily, we have the solace
of still believing that we have not changed.
I have a portrait of those twenty years
when you were the barrio's familiar sunshine.
I wish to always see you as pretty as then:
what passed yesternight was a dream, naught more.]

--
1. Literally, "return to yesterday"

http://www.eltangoteespera.com/2012/01/paciencia.html
Vietnamese
Name:Hãy Kiên Nhẫn
Translator: HanoiTanguera
Lyric
Đêm qua, anh lại được thấy em lần nữa,
Đêm qua, anh lại có em ở cạnh bên lần nữa,
Ôi trót gặp em để làm gì nếu rằng sau tất cả,
chúng mình chỉ là hai kẻ xa lạ nhìn xét quá khứ!
Em không còn như trước, anh cũng vậy…
Những năm tháng!... Cuộc đời này!... Ai biết được như thế!...
Chỉ một lần này tốt nhất hãy thật lòng:
anh và em chẳng thể quay lại ngày hôm qua.

Hãy kiên nhẫn…
Cuộc sống là thế.
Chúng ta đến bên nhau vì ích kỷ
mà chính sự ích kỷ này làm ta thấy mình khác nhau
Giả vờ để làm gì?
Hãy kiên nhẫn…
Cuộc sống là thế
Không ai có lỗi, chỉ là vì có một lỗi sai
Vì thế anh đưa em bàn tay im lặng
đã chẳng run lên khi rời xa.

Chúng ta sẽ thấy mọi chuyện đã qua như giấc mộng,
như sự lừa dối ta đã kiếm tìm,
như thế chỉ còn lại niềm an ủi đẹp đẽ
tiếp tục tin rằng chúng ta không đổi thay.
Anh có bức chân dung những năm tuổi đôi mươi ấy,
khi em là mặt trời sáng nơi đây
Anh muốn được thấy em như ngày trước,
chuyện đêm qua không gì hơn là một giấc mộng.

18/8/2016
# 
ARTIST/BAND NAME 
LEVELS 
No data to display