Nada más
Year:
Music by:
Lyric by:
Spainish
Name: Nada más
Translater: Unknown
Lyric
No quiero nada, nada más
que no me dejes, frente a frente, con la vida.
Me moriré si me dejás
por que sin vos no he de saber vivir.
Y no te pido más que eso,
que no me dejes sucumbir,
te lo suplico por Dios
no me quites el calor
de tu cariño y tus besos,
que, si me falta la luz
de tu mirar, que es mi sol,
será mi vida una cruz.

Cuánta nieve habrá en mi vida
sin el fuego de tus ojos!
Y mi alma, ya perdida,
sangrando por la herida,
se dejará morir,
y en la cruz de mis anhelos
llenaré de brumas mi alma,
morirá el azul del cielo,
sobre mi desvelo
viéndote partir.

No quiero nada, nada más
que la mentira de tu amor, como limosna.
¿Qué voy a hacer si me dejás
con el vacío de mi decepción?
No te vayas te lo ruego,
no destroces mi corazón,
si no lo hacés por amor
hacelo por compasión
pero por Dios no me dejés
jamás te molestaré,
seré una sombra a tus pies,
tirada en algún rincón.
English
Name: Nothing else (1938)
Translater: Alberto Paz
Lyric
I want nothing, nothing else
than you not leaving me face to face with my life.
I will die if you leave me
because without you I won’t know how to live.
And I don’t ask more than that,
that you don’t let me succumb
I beg you in the name of God,
don’t take away the heat
of your affection and your kisses,
because if I lack the light
of you looking at me, which is my sun,
my life will carry a cross.

How much snow will be in my life
without the fire of your eyes!
And my soul, already lost
bleeding from its wound,
will let itself die,
and in the torment of my longings
I’ll fill my soul with mist
the blue of heaven will die,
over my insomnia
seeing you go away.

I want nothing, nothing else
than the lie of your love as charity.
What will I do if you leave me
with the emptiness of my disappointment?
No, don’t go, I beg you,
Do not destroy my heart,
if you do not do it for love
do it for compassion
but for God’s sake don’t leave me
I’ll never bother you,
I’ll be a shadow at your feet
lying down on a corner.
https://letrasdetango.wordpress.com/2010/12/07/nada-mas/
Vietnamese
Name:Không có gì khác
Translator: Alice saigon
Lyric
Tôi không muốn gì hết không gì nữa cả hơn là em để tôi đối diện với chính cuộc sống mình
Tôi sẽ chết nếu em bỏ tôi
Tôi không thể nào sống mà thiếu vắng em
Và tôi không đòi hỏi gì hơn thế
Rằng em không để tôi chịu đựng
Tôi xin em trong tên của Chúa,
Đừng lấy đi sự cuồng nhiệt trong tình yêu và nụ hôn của em
Bởi vì nếu tôi thiếu đi ánh sáng của em nhìn tôi,đó là mặt trời của tôi

cuộc sống của tôi sẽ mang theo cây thập giá

cuộc sống của tôi Sẽ lạnh giá biết bao nhiêu
nếu không có lửa từ đôi mắt em!
Và linh hồn tôi đã chảy máu từ vết thương của nó và nó sẽ để vậy cho đến chết
và trong sự giày vò của nỗi khát khao
Tôi sẽ lấp đầy tâm hồn tôi với sương mù
màu xanh của thiên đàng sẽ chết,
trong giấc ngủ
khi nhìn thấy em bỏ đi

tôi không muốn gì , không gì nữa
hơn chỉ là lời nói dối yêu tôi như sự ban phát

tôi sẽ làm sao nếu em bỏ tôi với sự trống vắng của sự thất vọng

Không,đừng đi, tôi van xin em
Đừng phá hủy trái tim tôi
Nếu em không làm vậy vì yêu
Thì xin hãy làm vì lòng nhân từ
Nhưng vì Chúa
Đừng bỏ tôi
Tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa,
Tôi sẽ là cái bóng dưới chân em
Trải dài ở một góc


18/6/2016
# 
ARTIST/BAND NAME 
LEVELS 
1Juan d'ArienzoBIG
2Francisco CanaroBIG